De Gabrielparochie in Laarne & Wetteren biedt op 4 plekken een gelijk(w)aardig vormseltraject aan.
Kinderen die in de parochie wonen kunnen vrij hun vormselplek kiezen.

De 4 vormselplekken van onze parochie Laarne-Wetteren zijn: KalkenLaarneMassemen en Wetteren. Tijdstip en spreiding van de catechesemomenten verschillen van vormselplek tot vormselplek. Ook zijn er accenten en verwachtingen die eigen zijn aan elke vormselplek.

Het vormsel wordt in onze parochie in regel gevierd in het derde weekend na Pasen.

HOE INSCHRIJVEN?

In 2022 vieren we het vormsel in het weekend van 7-8 mei 2022. 

We nodigen u graag uit op het infomoment op 29 september 2021 om 19.30u, in de Sint-Gertrudiskerk, Markt, Wetteren. 
Zijn uw kind en uzelf na deze kennismaking bereid de stap te zetten dan kan u, vanaf 30 september hier inschrijven dit tot 31 oktober 2021

De verantwoordelijke van de vormselplek waarvoor u heeft ingeschreven zal u uitnodigen voor de eerste catechese-activiteit en u tevens een jaarkalender bezorgen.

Kalken: Nadine Temmerman 
Laarne: Paul Rohaert 
Massemen: Erna De Keulenaere 
Wetteren: Karolien Buysse 

Hier INSCHRIJVEN

BETALING INSCHRIJVINGSGELD

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld (€ 30). Dit kan als volgt betaald worden:

  • Kalken: enkel contant aan de catecheseverantwoordelijke, Nadine Temmerman
  • Laarne: bij voorkeur via overschrijving, en dit op rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 van Vormseltraject Laarne
  • Massemen: bij voorkeur via overschrijving, en dit op rekeningnummer BE41 7512 0705 3210 van Catechese 5
  • Wetteren: bij voorkeur via overschrijving, en dit op rekeningnummer BE62 7390 1440 0861 van Vormseltraject Wetteren

Mededeling bij overschrijving: VT 2022 + NAAM van de kandidaat-vormeling.

Wie contant betaalt kan dit doen tijdens de eerste catechesebijeenkomst.

Zoeken