De Gabrielparochie in Laarne & Wetteren biedt op 4 plekken een gelijk(w)aardig vormseltraject aan.
Kinderen die in de parochie wonen kunnen vrij hun vormselplek kiezen.

De 4 vormselplekken van onze parochie Laarne-Wetteren zijn: KalkenLaarneMassemen en Wetteren. Tijdstip en spreiding van de catechesemomenten verschillen van vormselplek tot vormselplek. Ook zijn er accenten en verwachtingen die eigen zijn aan elke vormselplek.

Het vormsel wordt in onze parochie in regel gevierd in het derde weekend na Pasen.

HOE INSCHRIJVEN?

In 2023 vieren we het vormsel in het weekend van 20 - 21 april 2024. 

We nodigen u graag uit op het infomoment op 20 september 2023 om 19.30u, in de Sint-Gertrudiskerk, Markt, Wetteren. 
Zijn uw kind en uzelf na deze kennismaking bereid de stap te zetten dan kan u, vanaf 20 september hier inschrijven dit tot 31 oktober 2023

De verantwoordelijke van de vormselplek waarvoor u heeft ingeschreven zal u uitnodigen voor de eerste catechese-activiteit en u tevens een jaarkalender bezorgen.

Kalken: Nadine Temmerman 
Laarne: Paul Rohaert 
Massemen: Erna De Keulenaere 
Wetteren: Karolien Buysse 

 

HIER INSCHRIJVEN

 

BETALING INSCHRIJVINGSGELD

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld (€ 30) op het rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 (Vormsel Gabriëlparochie) met als mededeling: "NAAM vormeling - vormselplek - 2024"

Zoeken