Leven vanuit de doop

EEN DOOPKUUR - Gebedstraject in de 40-dagentijd

Een gebedstraject, (n)iets voor mij?

Wanneer je iemand beter wil leren kennen, dan breng je tijd door met elkaar. Tijd om naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken. Zo gaat het ook wanneer je Jezus beter wil leren kennen. Ook dan komt het erop aan regelmatig tijd uit te trekken om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken.

De veertigdagentijd is een uitgelezen periode om daar een (nieuw) begin mee te maken! Denk niet te vlug: een gebedstraject, dat is toch niets voor mij. Schreef paus Franciscus niet in Evangelii Gaudium:

‘Ik nodig iedere christen uit, waar hij of zij ook is en in welke situatie hij of zij zich ook bevindt, vandaag nog zijn/haar persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar is!’

Jezus ontmoeten en zich door Hem laten ontmoeten: dat gebeurt bij uitstek in momenten van stilte en gebed. Waar kunnen we Hem beter ontmoeten dan in het Evangelie? We lezen er wat Jezus doet en zegt, hoe Hij met mensen omgaat, hoe Hij God zichtbaar en tastbaar maakt. Tegelijk werpt het evangeliewoord een nieuw licht op ons eigen leven. Het verheldert en verrijkt ons mens-zijn. Daarom stellen we jou dit gebedstraject voor aan de hand van de zondagslezingen van de veertigdagentijd.

Wat mag ik concreet verwachten?

In een mooi vormgegeven brochure staan wekelijks twee momenten van persoonlijk gebed. Het eerste vertrekt van het evangelie van de zondag, het tweede is een beeldmeditatie die erbij aansluit. Hoe je dat aanpakt, bidden met een tekst uit de Bijbel of met een afbeelding, wordt op een eerste inleidende avond uit de doeken gedaan.

Hoewel het gebed een persoonlijke bezigheid is, kan het toch verrijkend zijn met tochtgenoten te spreken over je ervaringen. Daarom komen we een drietal keer samen met andere deelnemers aan het gebedstraject. In dat uitwisselingsgroepje kijken we samen terug op de afgelegde weg. Je hoort waar anderen op botsen in het gebed, waar ze vreugde vinden, en je deelt jouw ervaringen of vragen met de anderen.

Praktisch

Vrijdag 11 maart: start van het gebedstraject. Je ontvangt de brochure met de impulsen. We geven een korte inleiding om je op weg te zetten: hoe begin je eraan? Waar moet je op letten? We geven je tips en voorzien tijd voor je vragen.

Vrijdagen 18 maart, 25 maart en 1 april: In een uitwisselingsgroepje kijken we samen terug op de afgelegde weg.

Waar en wanneer? Afspraak telkens om 19 tot 20 uur in de dekenij, Markt 18, 9230 Wetteren.

Meld je aan tot 8 maart  via miekemorlion@live.be   0472/346546

DE DOOP VAN DE HEER

Wat betekent gedoopt zijn ?

Enkele weken geleden  vierden we in onze Gabriëlparochie de doop van de Heer. We lieten ons daarbij leiden door  het dooptochtboekje.

Wat betekent de doop ?

Voor we een antwoord zoeken op de vraag: ‘Wat betekent de doop in mijn leven ?, is het goed om de vraag te stellen: ‘Wat betekent de doop ? Want de doop is als een fijn geslepen diamant waarvan de verschillende snijvlakken het licht elk op hun eigen manier kleuren: het is een sacrament met een rijke, veelzijdige betekenis. Om deze betekenis te verkennen, gaan we beste te rade bij de Schrift. Daar vinden we de wezenlijke betekenismotieven die tot op vandaag de inhoud van de christelijke doop bepalen.

In het Nieuwe Testament wordt er nooit gedoopt zonder voorafgaande verkondiging. Mensen wordt slechts gedoopt als ze eerst het Goede nieuws hebben vernomen van Gods liefde, zoals die zichtbaar is geworden in het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Als deze verkondiging geloof wekt in het hart, als de personen in kwestie bereid zijn om zich te bekeren en zich met het hele leven toe te vertrouwen aan God en aan Jezus Christus, dan kan er gedoopt worden.

De doop brengt dus een innige verbondenheid tot stand tussen de levende Heer Jezus en de gedoopte. Die relatie omvat verschillende facetten, die hecht met elkaar vervlochten zijn maar in de Schrift toch onderscheiden.

De verschillende facetten vind je terug in het tochtboekje op p. 8 t.e.m. 11.

We vroegen per kerkplek aan enkele medeparochianen om tijdens de vieringen te getuigen over wat het betekent om gedoopt te zijn.

Iedere getuigenis was uniek met een rode draad door het geheel.  De doop was zeker vroeger en is tot op vandaag van vanzelfsprekend. Het behoort tot de normale gang van zaken en men probeert er ook naar te leven. Als gedoopte behoor je tot een gemeenschap en dat is versterkend voor je geloof.

Ik weet mij bemind door God en zo kan ik anderen beminnen.

Gedurende enkele weken kunnen jullie wekelijks een getuigenis lezen. 

 

Zoeken

tochtboekje-cover
Doop tochtboekje
  • Voorwoord en inleiding
  • Stap 1 
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4 
  • Stap 5 - Een doopkuur : Veertigdagentijd (2 maart tot 14 april 2022)

  • Stap 6 - Doop en hernieuwing van de doopbeloften : Paasnacht of Pasen (16 of 17 april 2022)

  • Stap 7 - Nieuwe mensen worden : Paastijd (17 april tot 5 juni 2022)

  • Stap 8 - Leven vanuit de Geest : Pinksteren (5 juni 2022)

Meer info