Vormseltraject

Gegevens kandidaat-vormeling *
Geslacht *
Adres *
Vormselplek van uw keuze *
Gegevensverwerking *
Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.  

Mijn persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een  bestand met het doel het vormsel mogelijk te maken.
Publicatie van de naam *
Ik geef de parochie toestemming de naam van mijn kind te publiceren  in publicaties van de parochie (parochiale nieuwsbrief, lokale bladzijden KERK & Leven ('het parochieblad') enz.) en op de website van de parochie, en dit naar aanleiding van het vormsel, en de voorbereiding daarop.
Maken en publiceren van beeldmateriaal *
Ik geef de parochie toestemming foto's en filmopnames van mijn kind te maken tijdens het vormsel en de voorbereiding daarop, en die te publiceren in publicaties van de parochie (parochiale nieuwsbrief, lokale bladzijden KERK & Leven ('het parochieblad'), catechesefolder enz.) en op de parochiale website, en die te gebruiken in presentaties rond het vormsel en de voorbereiding daarop ((bv. powerpointpresentatie bij het begin van het werkjaar).
Informatie vanwege de parochie *
Ik geef de parochie toestemming om mij occasioneel parochiale informatie te bezorgen.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
vormsel