Doop bij eerste Communie

Gegevens dopeling *
Geboorte *
Geslacht *
Adres *
Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen. Mijn persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel mogelijk te maken. *
Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie, en dit naar aanleiding van het doopsel. *
Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie, en dit uitsluitend naar aanleiding van de doopviering. *
Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd. *

Zoeken