Nieuws

U bent hier

Gebed bij de derde zondag van de advent

'Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? [...] Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg ik U, zelfs meer dan een profeet! [...] Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.'...
Lees meer »

Wat is er nieuw aan de nieuwe parochie?

Op woensdag 30 november ging in de dekenale Sint-Gertrudiskerk een infoavond door rond het nieuwe dekenaat en de nieuwe parochie. Zo’n 55-tal medewerkers en geïnteresseerden waren toch komen opdagen. Na een bezinnend moment nam Toon Arens, medewerker van het CCV en parochie-assistent voor ons dekenaat, het woord om de nieuwe visie van het bisdom te verwoorden. Nadien gaf deken Yvan een...
Lees meer »

Solidair aan tafel

Naar goede jaarlijkse gewoonte verzorgde het Feestcomité Overschelde, samen met enkele vrijwiliigers van de werkgroep Broederlijk Delen/Welzijnszorg en de interparochiale werkgroep Missieanimatie Wetteren, de solidaire maaltijd ten voordele van Welzijnszorg, en dit op zonnige zondag 4 december. Niet minder dan 183 mensen, jong en oud, uit alle hoeken van de nieuwe parochie, schoven mee aan, en...
Lees meer »

Gebed bij de tweede zondag van de advent

We lezen in Matteüs, hoofdstuk 3: 1 In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea verkondigen: 2 ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’ [...] 10 De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. 11 Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar Hij die na mij komt, is...
Lees meer »

Geboren in een stal

Op zondag 18 december 2016 vindt op Overschelde alweer een spetterend variétéprogramma in kerstsfeer plaats dat u niet wil missen! Freddy Couché begeleidt U vanaf 15.00 u. doorheen deze namiddag met zijn 8-koppige variétéband, vier solisten en het koor Cantiamo. Producer Tony Oyen zorgt met zijn equipe voor een mooie mix aan eigentijdse songs en kerstmelodieën; Lieve De Gelder en Karel De Waele...
Lees meer »

Wie is die 'samen' in Samen tegen armoede?

't Is leuk om op zondag flappen om te draaien en de figuren op de WZ affiche voor te stellen tijdens de viering, maar als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat zo'n oefening het risico loopt niet veel meer om het lijf te hebben dan een (goedbedoelde) gimmick. Want echt zichtbaar zijn ze niet, de Welzijnszorg affiches, in het straatbeeld. We herhalen daarom graag onze oproep uit K&L...
Lees meer »

Het vormsel: een ankerpunt

Vorige week zondag hadden we in Massemen het derde catechesemoment. De kandidaat-vormelingen en hun ouders/grootouders gingen op vormseltocht. Het vormsel is een ankerpunt op onze levensweg. Tijdens een vormseltocht worden we langs zeven ankerplaatsen geleid. In de stroom van het leven kunnen we bij een ankerplaats even tot rust komen. We kijken terug op wat voorbij is en dromen van een mooie...
Lees meer »

Christen-zijn in een post-christelijke wereld

In de advent organiseert het dekenaat een vormingsavond. Op dinsdag 6 december komt Piet Raes, stafmedewerker van CCV Gent, spreken over het Madeleine Delbrêl, een merkwaardige, sterke vrouw. De jonge Madeleine Delbrêl (1904-1964) gelooft in niets. Revolutionairen die de wereld willen veranderen, vindt ze naïef: idealisme miskent de werkelijkheid, en God is een probleem van vroeger dat...
Lees meer »

Geslaagde zangavond

Witheer Jos Bielen, van de abdij van Averbode, had sterk vertraagd verkeer moeten trotseren om ter plaatse te geraken, maar dat was aan zijn energie en enthousiasme nauwelijks te merken. Samen met Frank Heye stond hij in voor een heel geslaagde kennismaking met het nieuwe Onzevader en enkele Zingt Jubilate-liederen. De melodie van dat nieuwe Onzevader loopt weinig kans de hitlijsten te halen,...
Lees meer »

Fonds Kerkopbouw

Misschien herinnert u zich nog 'Domus Dei.' Wie in de jaren '70 op de (katholieke) schoolbanken zat heeft er zeker nog lotjes voor verkocht... Het was een diocesaan fonds ter ondersteuning van kerken- en scholenbouw. Onze vorige bisschop, Mgr. Luysterman, vond dat de tijd van kerken bouwen voorbij was (terecht) en veranderde Domus Dei in het Fonds Kerkopbouw. Samen Kerk opbouwen is...
Lees meer »

Pagina's