Op 18 maart hield de parochieploeg een korte digitale vergadering via Zoom. De echo daarvan vindt u hieronder...

Omwille van het zoom-gegeven  werd er voor deze vergadering geen inhoudelijk deel voorzien. We willen  onze strikt  inhoudelijke en vormende zaken bewaren tot we weer fysiek mogen samenkomen.

Bij het begin van de vergadering bood Laetitia haar ontslag aan als lid van de parochieploeg. Zij blijft zich wel graag engageren binnen kindermomenten en de huwelijksvoorbereiding.

Na de goedkeuring van de agenda en het verslag van de vorige  vergadering, bekeken we het reilen en zeilen op onze parochie. We evalueerden de Sint-Valentijn Anders-wandeling, en kwamen tot  volgende bevindingen: we hebben eigenlijk geen zicht hoeveel mensen de wandeling deden. Wel kregen we goede reacties van wie de wandeling deden. Ook vernamen we dat er een gevarieerd publiek was. Misschien  hadden we na de eerste week de wandeling nog eens kunnen herhalen in parochieblad en op website. Ook werd opgemerkt dat de opdrachten voor kinderen onvoldoende waren aangepast: we gaan dit doorgeven aan CCV.

Als volgend item van het reilen en zeilen werd de actie van Broederlijk Delen, nl. de aperitiefpakket-actie geëvalueerd, en daar waren alleen maar lovende woorden voor: de aperitiefpakketten waren heel mooi gevuld, alle mensen waren uiterst tevreden. Er werd 1900 euro gestort aan BD, wat een mooi resultaat is.

Na het reilen en zeilen volgt op onze vergadering vaak ook een rondje bespreking en goedkeuring.  Daar hadden we het vooral over de mogelijkheid om vanaf april erediensten met 50 personen te organiseren in openlucht. We hadden reeds een schema klaar om dit vanaf Pasen ook werkelijk te doen, maar ondertussen kwam de veiligheidscommissie opnieuw samen, en die besliste dat deze versoepeling werd ingetrokken, en zodoende moesten we onze plannen weer opbergen. Toch heeft de parochieploeg geprobeerd een programma voor de Goede Week aan te bieden, wat verspreid werd onder de medewerkers en via het parochieblad.

Een weerkerend item in de vergadering van de parochieploeg is ook de stand van zaken.  Deze keer  werd er vooral gesproken over de palmkaartjes en de paaskaartjes: hierover werden de nodige afspraken gemaakt.

 

De volgende vergadering van de parochieploeg heeft plaats op donderdag 22 april, en zal ook nog via zoom moeten gebeuren. (Y.S.)

De engel bij het graf (Benjamin West)
BIJ DE AFBEELDING

We maken er graag een punt van om bij de echo van de parochieploegvergadering steeds een andere afbeelding van onze patroonheilige (patroonengel) te vinden. Dit keer vonden we deze frisse verschijning, van de hand van de Amerikaanse schilder Benjamin West (1738-1820). Het werk is getiteld: ‘De engel bij Christus’ graf.’ Daarmee sluiten we ook aan bij het paasthema.

 De evangelisten zwijgen in alle talen over het hoe van de verrijzenis, wel vermelden ze dat een engel bij het graf de vrouwen vertelt dat ze Jezus op de verkeerde plek zoeken. Er zit enige variatie op hun relaas: bij Marcus gaat het om een jongeman, bij Matteüs om een engel, en bij Lucas en Johannes om 2 engelen. Religieuze ervaringen laten zich niet zomaar in woorden en beelden vatten.

Er wordt nergens vermeld dat het om Gabriel zou gaan, maar dat willen we voor de gelegenheid wel even voor waar aannemen. Uiteindelijk, waarom zou de engel die de geboorte aankondigde ook niet de verrijzenis mogen melden…   

Onthulling logo Gabrielparochie

Zoeken