vormeling 2021
Op zaterdag 18 en zondag 19 september mochten we onze vormelingen en hun familie verwelkomen. Hun glunderende ogen boven het mondmasker straalde blijheid uit. De H. Geest was tijdens de vormselviering zeer nabij.

Deken Yvan verwoordde het in zijn homilie als volgt:

Jullie worden persoonlijk bij naam genoemd en worden gezalfd met chrisma, waarbij de volgende woorden worden uitgesproken : ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. Bij dit zinnetje wil ik hier even blijven stilstaan, want het is toch wel wat, als jullie vandaag de geest ontvangen als een gave Gods. Een gave is iets wat je krijgt, wat je gegeven wordt, je vraagt er niet naar, maar het kan wel goed van pas komen. En gaven kunnen heel verschillend zijn en kunnen ook op het eerste zicht heel werelds zijn. Zo zijn er die de gave hebben om heel goed te kunnen voetballen of om heel snel te kunnen lopen of fietsen. Weer anderen hebben de gave om heel verstandig te zijn, en als ze moeten leren iets heel goed te kunnen onthouden. Ik zou zo veel zaken kunnen opnoemen. Iedereen heeft wel een gave.
Vandaag wordt ons zomaar een gave geschonken: de gave van de Heilige Geest, als een geschenk, iets wat we krijgen. En niet zo maar één gave, maar  in zevenvoud. Ik som ze graag nog eens op: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, vroomheid, liefde en eerbied.

Een gave is natuurlijk maar zinvol als je er iets mee doet. Wat ben je er mee als je goed kunt voetballen maar je raakt nooit een bal aan omdat je het niet leuk vindt? Of wat ben je er mee dat je heel hard kunt lopen maar je ligt gans de dag in je zetel met je smartphone?  En wat ben je er mee dat je heel goed kunt onthouden, maar je weigert er iets mee te doen? 
Een gave is dus maar echt een gave als je er mee aan de slag gaat. Zo is het ook met de Heilige Geest. Als we vandaag aan jullie zeggen dat jullie door het vormsel de gaven van de heilige geest ontvangen, dan is het maar zinvol als je met die gaven ook iets doet.

Dat is dan ook mijn diepste wens  als ik jullie zo dadelijk ga vormen.

Ik wens van harte dat jullie wijze mensen mogen ontmoeten en zelf worden.
Ik wens van harte dat jullie helder inzicht in het leven ervaren. 
Ik wens van harte dat jullie af en toe goede raad mogen krijgen en geven. 
Ik wens van harte dat jullie sterk genoeg mogen zijn om het leven aan te kunnen.
Ik wens van harte dat jullie iets mogen hebben aan jullie geloof. 
Ik wens van harte dat jullie veel liefde mogen ontvangen en geven. 
Ik wens van harte dat jullie eerbiedig in het leven mogen staan.

Als dat in jullie leven mag gebeuren, soms ongezien en vaak misschien onbewust, dan leven jullie als gevormden. Dan laat je zien dat de Geest  echt in jullie werkzaam is, ook vandaag.

Beste meisjes en jongens,
jullie vormsel is niet alleen voor jullie een uitnodiging om deze gaven waar te maken maar ook voor jullie ouders,  meters en peters, grootouders en familie.  De meesten van hen zijn allen ooit gevormd, sommigen al lang geleden. Moge deze dag voor hen een  aansporing  zijn om even na te denken over hun vormsel: wat heb ik in mijn leven gedaan met deze gaven van de heilige geest. Maken wijsheid en inzicht, raad en sterkte, geloof, liefde en eerbied deel uit van mijn leven?

Dit wou ik even kwijt op dit belangrijk moment in jullie leven. Ik wens jullie van harte proficiat met jullie keuze om je te laten vormen, en moge het jullie allen verder goed gaan.

Zoeken

Dekenaal nieuws