Leven vanuit de doop
Wanneer je iemand beter wil leren kennen, dan breng je tijd door met elkaar. Tijd om naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken. Zo gaat het ook wanneer je Jezus beter wil leren kennen.

Ook dan komt het erop aan regelmatig tijd uit te trekken om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken.

De veertigdagentijd is een uitgelezen periode om daar een (nieuw) begin mee te maken! Denk niet te vlug: een gebedstraject, dat is toch niets voor mij. Schreef paus Franciscus niet in Evangelii Gaudium:

‘Ik nodig iedere christen uit, waar hij of zij ook is en in welke situatie hij of zij zich ook bevindt, vandaag nog zijn/haar persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar is!’

Jezus ontmoeten en zich door Hem laten ontmoeten: dat gebeurt bij uitstek in momenten van stilte en gebed. Waar kunnen we Hem beter ontmoeten dan in het Evangelie? We lezen er wat Jezus doet en zegt, hoe Hij met mensen omgaat, hoe Hij God zichtbaar en tastbaar maakt. Tegelijk werpt het evangeliewoord een nieuw licht op ons eigen leven. Het verheldert en verrijkt ons mens-zijn. Daarom stellen we jou dit gebedstraject voor aan de hand van de zondagslezingen van de veertigdagentijd.

Wat mag ik concreet verwachten?

In een mooi vormgegeven brochure staan wekelijks twee momenten van persoonlijk gebed. Het eerste vertrekt van het evangelie van de zondag, het tweede is een beeldmeditatie die erbij aansluit. Hoe je dat aanpakt, bidden met een tekst uit de Bijbel of met een afbeelding, wordt op een eerste inleidende avond uit de doeken gedaan.

Hoewel het gebed een persoonlijke bezigheid is, kan het toch verrijkend zijn met tochtgenoten te spreken over je ervaringen. Daarom komen we een drietal keer samen met andere deelnemers aan het gebedstraject. In dat uitwisselingsgroepje kijken we samen terug op de afgelegde weg. Je hoort waar anderen op botsen in het gebed, waar ze vreugde vinden, en je deelt jouw ervaringen of vragen met de anderen.

Praktisch

Vrijdag 11 maart: start van het gebedstraject. Je ontvangt de brochure met de impulsen. We geven een korte inleiding om je op weg te zetten: hoe begin je eraan? Waar moet je op letten? We geven je tips en voorzien tijd voor je vragen.

Vrijdagen 18 maart, 25 maart en 1 april: In een uitwisselingsgroepje kijken we samen terug op de afgelegde weg.

Waar en wanneer? Afspraak telkens om 19 tot 20 uur in de dekenij, Markt 18, 9230 Wetteren.

Meld je aan tot 8 maart  via miekemorlion@live.be   0472/346546

 

Zoeken