Machariusommegang
Na twee corona jaren hopen we op Pinkstermaandag meer dan ooit op mooi weer zodat de Sint-Machariusommegang eindelijk nog eens kan doorgaan. Pinkstermaandag dit jaar op 6 juni.

De Sint-Machariusommegang begint met een eucharistieviering in de kerk om 9.00 uur. Daarna wordt in processie een twee uur durende tocht van bezinning en gebed. De tocht loopt langs vier kapelletjes die ieder jaar mooi opgeknapt en versierd worden. Soms worden zelfs heuse bloementapijten aangelegd. Daarna houdt de processie ook halt bij het kasteel van Laarne. Ook het Heilig Sacrament en een beeld van Onze Lieve Vrouw en Kind Jezus worden meegedragen. Aangezien Sint-Macharius een pestheilige is, wordt er tijdens de ommegang vooral gebeden voor genezing en bescherming van besmettelijke en ongeneeslijke ziekten.

Macharius leefde in de elfde eeuw. Hij werd geboren in Armenië, maar reisde tijdens zijn leven erg veel rond. Tijdens zijn omzwervingen kwam hij ook in Vlaanderen terecht. In Gent sloot hij zich aan bij de monniken van de Sint-Baafsabdij. Net toen hij op het punt stond om weer verder te trekken, brak de pest uit. Terwijl Macharius in Laarne was, werd hij zelf ook ziek. In zijn ziekenbed kreeg hij een visioen. Er zou pas een einde aan de plaag komen als hij zelf stierf. Macharius voorspelde dat hij zou sterven op Witte Donderdag in het jaar 1012. Volgens de overlevering zou hij ook echt op die dag in Gent overleden zijn en kwam daarna een eind aan de pestepidemie.

In 1067 werd Macharius heilig verklaard. Zijn beenderen worden tot op de dag van vandaag in Gent in een crypte in de Gentse Sint-Baafskathedraal bewaard. Ook in Laarne leefde de gedachtenis aan Sint-Macharius verder. Volgens bronnen zou al sinds de twaalfde eeuw  ieder jaar op Tweede Pinksterdag een Machariusprocessie door de gemeente trekken. In stadsrekeningen uit het midden van de 15de eeuw wordt ook het bestaan van een broederschap van Sint-Macharius vermeld, dat de organisatie van de processie op zich nam. In 1611 schonk de Sint-Baafsabdij de gemeente Laarne een stukje gebeente van Macharius, dat sindsdien in een zilveren arm meegedragen wordt in de processie.

Gert Schelstraete

Zoeken

Dekenaal nieuws