Missiefeest
Na bijna drie jaar stilstand ten gevolge van corona, wil de parochiale werkgroep Missieanimatie op zondag 28 augustus 2022 opnieuw een “echt” missiefeest in Scheppers organiseren en hiervoor zijn ze op zoek naar vrijwilligers.

We weten immers dat het werk van onze missionarissen in onze Gabrielparochie in Laarne en Wetteren actueel blijft en door velen zeer geapprecieerd wordt. Dit bleek de voorbije twee jaar alvast uit de ruime belangstelling voor onze alternatieve acties waarbij de opbrengst telkens onze verwachtingen overtrof, waarvoor nogmaals dank.

Dit jaar willen we wijlen zuster Julia Raman uit Laarne, zuster van de Jacht, in de kijker plaatsen. Ze was gedurende jaren met hart en ziel actief op verschillende missieposten in de Filipijnen. Ook andere projecten blijven we steunen.

Tijdens het laatste missiefeest in 2019 mochten we telkens zo’n 385 mensen in Scheppers verwelkomen. We hopen ook op zondag 28 augustus a.s. een vergelijkbare groep te mogen ontvangen om gezellig te tafelen. Dit alles vraagt een uitgebreide organisatie die geheel steunt op de inbreng van vele vrijwillige medewerkers. Het is zonneklaar: zonder medewerkers staat of valt het missiefeest. De taken voor deze vrijwilligers zijn divers (onthaal, op- en afdienen, ober, opruimer……) en lopen van 11 tot rond 14 u. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders interesse en kunnen.

Misschien bent u een kandidaat- medewerker of kent u iemand die zich wil engageren. Mocht dat zo zijn dan vragen wij u ons daarvan te verwittigen.bij één van onderstaande leden van de werkgroep Missieanimatie

Alvast bedankt om uw interesse en uw onmisbare steun aan onze missionarissen.

Noël Backx, voorzitter.werkgroep Missieanimatie
noel.backx@telenet.be

Martine De Wilde - martinedw@skynet.be

Marc en Caroline Van Hoecke-Rottiers - caroline.rottiers@hotmail.be

Wim Holderbeke - wim.holderbeke@gmail.com

Jo De Smet- johan@de-smet.eu

Deken Yvan Stassijns - yvan.stassijns@skynet.be

Zoeken

Dekenaal nieuws