Sint-Gertrudis Wetteren

 
 
 
 
 
 
Pastoor-deken Yvan Stassijns, de parochieploeg, de kerkraad en alle medewerkers heten u van harte welkom! Hier vindt u alle informatie over onze kerkplek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondagsviering

Zondag om 11:00 
 
 

Pastoor & Parochieploeg

Pastoor-deken Yvan Stassijns
Markt 18, Wetteren
09 369 00 53
 
Binnen de nieuwe parochie Laarne-Wetteren vormt de kerkplek St Gertrudis Wetteren, samen met de vroegere parochies Overschelde, Christus Koning en Overbeke, de eenheid CENTRUM.
 
De leden van de parochieploeg vindt u hier.
 
 

Parochiaal Secretariaat

Adres:
Markt 18, Wetteren (oprit dekenij, rechts)

Openingsuren:
wo-vr-za: 10.00 - 11.30 u.

Telefoon:
09 369 00 53

Mail:
parochielaarnewetteren@gmail.com.

Contactpersoon (bij afwezigheid van de pastoor): 
Koster Jo Winckels, Markt 16, Wetteren
0473 / 73 28 04 
jowinckels@gmail.com

 

Misintenties

Voor de aanvraag van misintenties kan u in Wetteren terecht bij:

deken Yvan, Markt 18, 9230 Wetteren
Koster Jo Winckels, Markt 16, 9230 Wetteren

In de kerk zijn tevens voorgedrukte enveloppes voorzien, met daarop de nodige instructies.

Wil u per overschrijving betalen dan kan dit op rekeningnummer BE78 4441 6674 3186 van Kerkgemeenschap Centrum. Vermeld a.u.b. de intentie in de mededeling.

 
 

Kerkraad St Gertrudis Wetteren

Voorzitter : Marc Gijbels, Jozef Buyssestraat 13
Secretaris : Regine Verstraeten, Wegvoeringstraat 33
Schatbewaarder : Anne-Marie Santy-De Smet, Molenhoekje 6

Leden : 
Christiaan De Smet, Schooldreef 41
Vacature 
Hier vindt u de oproep tot kandidaatstelling. De kandidaatstelling betreft enkel de resterende termijn van het ontslagnemende lid.

 

Gebedsleid(st)ers

Rita Cools, Schooldreef 10, Wetteren, 09 369 46 88
Lieve Oosterlinck, Veldstraat 8, Wetteren
Marc Gijbels, Jozef Buyssestraat 13, Wetteren, 09 369 49 83
Mark Poppe, Wegvoeringstraat 236, Wetteren, 09 366 66 05
 
 

Koster

Jo Winckels
Markt 16, 9230 Wetteren 
0473 73 28 04 
jowinckels@gmail.com
 
 

OrganisteN

Lutgarde Lamote
Vogelhoekstraat 26, 9050 Gentbrugge,
09 230 85 84
 
Tony Oyen 
Kerkwegel 33, Wetteren
09 369 84 88
 
 

Koor

Ons kerkkoor Cantiamo kwam tot stand door de fusie van het Gaudeamus Familiekoor van de Christus Koning parochie en Den Bloeienden Wingerd van O.L.V. Overschelde. 
Dirigent: Tony Oyen, Kerkwegel 33, Wetteren, 09 369 84 88
 
 

Parochiale financiën

De financiën van de eenheid Centrum zijn in mei 2018 - met het oog op de oprichting van de nieuwe parochie Laarne-Wetteren - samengevoegd met die van de eenheid Zuid. Om praktische redenen werd de naam Centrum behouden.
 

Beheerder transitkas Centrum:
Christine Bauwens
Rode Heuvel 2A/15, Wetteren 
09 369 72 58

Beheerder Parochiekas Centrum:
Chris Beyens 
Dendeldonk 14, Wetteren 
09 368 15 32

Betalingen voor kerkelijke diensten (uitvaart, huwelijk, misintentie, ...) in Massenen en Wetteren dienen te gebeuren op bankrekening: 
BE78 4441 6674 3186 (naam: Kerkgemeenschap Centrum)

 
 

parochiecentra

Twee parochiecentra hebben nog steeds nauwe banden met de parochie. U kan er terecht voor vergaderingen, bijeenkomsten van uw vereniging, of privé- en familiefeesten...
 
Parochiecentrum Overschelde
Liefkenshoek - Wetteren Overschelde
 
Voor verdere inlichtingen en reservatie, contacteer:
Marcel Verdonck
09 366 29 06 (na 18.00 u.)
 
Parochiecentrum Christus Koning
Oude Aardeweg - Wetteren zuid
 
Voor verdere inlichtingen en reservatie, contacteer:
Remi D'Hoker
09 369 72 58
 
 

Kerk en Leven (parochieblad) - Editie Gabrielparochie in Wetteren

Verantwoordelijke redactie:
Wim Holderbeke 
09 369 0 369 
parochieblad.laarnewetteren@gmail.com
 
Stuur uw teksten tijdig door. We kunnen niet garanderen dat teksten die ons later dan vrijdagavond bereiken de eerstvolgende editie nog zullen halen.  
Neem ook deze concrete richtlijnen eens door alvorens een tekst in te dienen.

Voor vakantiedagen/periodes geldt een aparte regeling die u vindt in het redactioneel blokje in het parochieblad.  

 
Verantwoordelijke abonnering:
Remi D'Hoker 
09 369 72 58 
remi.dhoker@skynet.be
 
 

Korte historiek

De oude Sint-Gertrudiskerk stond vroeger in het midden van de huidige Markt.De oorsprong van het eerste gebedshuis ligt waarschijnlijk op de zandheuvel langs de Schelde. Er bestaat een akte waarin in 1098 de Sint-Gertrudiskerk wordt overgedragen aan het bisdom Kamerijk. De Schelde was immers de scheidingslijn tussen twee verschillende bisdommen. De parochie Sint-Gertrudis, het huidige centrum van Wetteren, behoorde tot Kamerijk en de woonkern Ten Ede (andere Schelde-oever) behoorde tot het bisdom Doornik.De naam Sint-Gertrudis wordt pas voor het eerst teruggevonden in geschriften uit 1494. In 1604 brandde de kerk af en wordt een nieuwe kerk gebouwd.
 
Tijdens de periode van 1752 tot 1857 groeide de Wetterse bevolking van 4.000 naar méér den 9.000, zodat de oude kerk te klein werd. Na veel discussies over vergroten van de kerk (standpunt Kerkfabriek) of een nieuwbouw (standpunt burgemeester Vilain XIIII) wordt het een nieuwe kerk op een andere plaats.Er komt een groot marktplein met langs de ene kant een Gemeentehuis en aan de overkant de grote Sint-Gertrudiskerk.
 
Op 23 september 1866 wordt de nieuwe kerk ingewijd door de bisschop van Gent Mgr. Bracq. Twee jaar later is ze volledig afgewerkt en staat ze open voor de eredienst. Onze kerk: ze is van ver te zien in heel de wijde omtrek. De toren is 65 m hoog : “als een vinger die naar God wijst”. De architect was de Gentenaar Minard (bouwer van o.a. de Minardschouwburg in Gent). Ze is gebouwd in zogenaamde rondbogenstijl: een eclectische mix van romaanse, gothische en bijzantijnse stijlkenmerken.
 
Vooral binnenin is onze kerk heel mooi. en bezit ze heel waardevolle kunstvoorwerpen die meestal komen uit de oude (afgebroken) kerk (o.a. hoofdaltaar en preekstoel) of schenkingen aan de nieuwe kerk (oa. schilderij Miraculeuse Mis van de H. Gregorius uit ca 1500). Ook de brandramen zijn de moeite waard om te bewonderen.
 
Patrones van de kerk, de parochie en de gemeente is de H. Gertrudis van Nijvel. Ze was de dochter van Pepijn I van Landen en van Ida van Nijvel en zuster van de H. Begga. Ze verkoos te leven in het klooster te Nijvel dat door haar moeder was gesticht. Ze werd er op haar 21 jaar abdis. Ze was bekend om haar gastvrijheid en haar vroomheid. Ze werd aanroepen tegen besmettelijke ziekten en tegen ratten- en muizenplagen. Vandaar ook de muizen die men telkens op haar staf en op haarmantel ziet. Er kwamen heel veel bedevaarders naar Wetteren, die dronken dan van de 'Gertrudisbronnen' die zich nog steeds in de tuin van de dekenij bevinden en die “de pomp” in de Van Cromphoutstraat voedden. Zowel de pomp als de bronnen zijn nu geklasseerd.
 
Hier vindt u de lijst van alle pastoor-dekens (Wetteren) en onderpastoors (Sint-Gertrudis) sinds het midden van de 19de eeuw (pagina in aanmaak).
 
 
 
(Foto kerk © Wim Holderbeke)