Op 17 maart kon de werkgroep Broederlijk Delen een finale stand van zaken opmaken van de aperitiefpakket-actie.

Op voorhand had de werkgroep beslist dat we per kleine zak € 5 en per grote € 10 zouden overmaken aan BD. Met de rest van het bedrag dat u bijdroeg vulden we de zak; Erna stond in voor de inhoud, en zij zorgde ervoor dat niemand zich mis-deeld (!) hoefde te voelen (we kregen nogal wat positieve reacties daarover).

We verkochten 39 kleine en 146 grote zakken, samen goed voor € 1 655 ‘winst’. Daarnaast mochten we n.a.v. de actie ook nog enkele losse giften ontvangen van mensen die wilden steunen zonder pakket, en dit ter waarde van € 245 …

Alles samen maakten we dus € 1 900 over aan Broederlijk Delen. Ongetwijfeld slechts een fractie van wat we anders kunnen overmaken in de vastenperiode (dankzij solidaire maaltijden, bloemenverkoop, collectes, familiewandeling, …) maar we rekenen er althans op dat we met ons ‘pretpakket’ Broederlijk Delen op een ludieke manier in de kijker hebben geplaatst.

 

Wie vooralsnog een gift wil doen kan natuurlijk steeds overschrijven op rekeningnummer BE 12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen. Vanaf € 40 (op jaarbasis) krijgt u een fiscaal attest. Cash giften mag u steeds afgeven aan deken Yvan of de leden van de werkgroep. Wij zorgen er dam voor dat die hun bestemming bereiken.

Een bloempje voor Broederlijk Delen
aperitiefpakketten
Met 185 verkochte pakketten kon de Werkgroep Broederlijk Delen van een succes spreken...

Zoeken