missie-animatie
Ook dit jaar willen we onze projecten van en door missionarissen binnen onze Gabrielparochie blijven steunen. Ook zij werden hard getroffen door Covid-19. Daarom doet de werkgroep Missieanimatie opnieuw beroep op jullie creativiteit. .

Voor de parochiale werkgroep Missieanimatie startte 2021 schokkend. Totaal onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van Mich De Wilde, onze founding father en bezielde medewerker. We zullen zijn werkkracht en gedrevenheid voelbaar missen.

Uit respect voor het engagement van Mich en naar zijn voorbeeld blijven wij ons verder inzetten. We zijn dan ook gestart met de voorbereiding van het parochiaal missiefeest 2021. Vorig jaar werd het missiefeest noodgedwongen geannuleerd door covid-19 en diende de werkgroep terug te vallen op jullie vrijgevigheid. Het was een succes: het past om jullie daarvoor nogmaals hartelijk te bedanken.

De verwachting was om dit jaar de draad weer op te nemen en het klassieke missiefeest zoals voorheen te organiseren op zondag 22 augustus 2021. Weerom blijft Covid-19 ons parten spelen. Niettegenstaande de nu lopende en verder aangekondigde versoepelingen, lijkt het de werkgroep ondoenbaar om in de refter van het Schepperinstituut te Wetteren met een 400 mensen, volledig coronaproof, te tafelen.

Toch willen we onze projecten van en door missionarissen binnen onze Gabrielparochie ook nu blijven steunen. Ook zij werden hard getroffen door Covid-19. Daarom doet de werkgroep opnieuw beroep op jullie creativiteit. We stellen twee mogelijkheden tot sponsoring - onze enige bron van inkomsten - voor.

Vooreerst laten wij u de mogelijkheid om voorafgaandelijk in te schrijven voor een afhaalmaaltijd bij onze gebruikelijke traiteur ’t Kapiteintje te Kalken. Een vijftal maaltijden - o.m. panklare mosselen met friet - kunnen op zondagmiddag 22 augustus 2021 bij de traiteur afgehaald worden. De werkgroep zorgt ter plaatse voor de coördinatie. We hopen dat op die manier het gezellig samenzijn van een missiefeest toch gerealiseerd wordt, zij het dan in familiesfeer.

Daarnaast blijft het mogelijk om te sponsoren - welk bedrag dan ook - door een storting op de bankrekening BE06 4441 7490 4122 van Missieanimatie Wetteren onder de vermelding “missiefeest 2021”. Ook kunt u terecht op de dekenij te Wetteren.

De weekendvieringen in onze 4 vierende kerken gaan zondag 22 augustus 2021 - zoals gebruikelijk - wel door en zullen in het teken staan van het missiefeest. We hopen dat zuster Erna De Wulf, met verlof vanuit haar missiegebied in Rwanda, de homilie kan verzorgen.

Verdere informatie en details over de maaltijdafhaling en de dit jaar te sponsoren projecten, volgt snel via het parochieblad en deze website.

Namens de missionarissen en de werkgroep Missieanimatie Wetteren.

Zoeken