wereldfietsdag
De Verenigde Naties hebben 3 juni uitgeroepen tot 'Wereld Fietsdag'. Op deze dag wordt wereldwijd de fiets en het fietsen gepromoot. Het is een publiek geheim dat wij, diaken Paul en deken Yvan, heel vaak op de fiets te zien zijn.

Haast al ons pastoraal werk doen we ‘al fietsend’. Deze wereld-fietsdag is dan ook een mooie  aanleiding om even stil te staan bij de vele voordelen die wij ondervinden bij onze ‘fietspastoraal’.

Fietsen is sociaal. Wanneer je met de wagen op de baan bent, dan moet je heel goed uitkijken waar je rijdt en moet je het verkeer in de gaten houden. Je zit wel veilig en droog, maar er is haast niemand die je ziet, en niemand die je kan aanspreken. Met de fiets is dit heel anders. Je ziet iedereen en je wordt door iedereen gezien. Het is ook heel gemakkelijk om even halt te houden en vlug een praatje te slaan. Het gebeurt regelmatig dat, als we ergens voor de eerste keer bij iemand thuis komen, dat ze dan zeggen: we kennen je wel, hoor, van je hier voorbij te zien fietsen.

Fietsen is gezond. Bewegen is belangrijk: een gezonde geest in een gezond lichaam.  Heel wat mensen doen dan ook heel bewust aan sport. Vaak is dit een ploegsport of fitness.  Wie bij een club is aangesloten is gebonden aan tijd en uur: vaste trainingsdagen, vaste sportmomenten. Dit is met onze agenda heel moeilijk. Als wij al ons pastoraal werk al fietsend doen en we zouden de kilometers optellen, dan is het waarschijnlijk niet meer nodig om nog extra te sporten.

Fietsen is ontspannend. Er zijn in onze parochie nogal wat (avond)vergaderingen. Vaak wordt daar heel wat besproken en moet er heel wat overlegd en gediscussieerd worden. Sommige gesprekken  kunnen zwaar of serieus zijn en blijven vaak nog wat nazinderen. Als je na zo’n gesprek of vergadering naar huis kan fietsen dan kan je al fietsend alles wat laten bezinken. Dat is een groot voordeel.  Bij fietsen moet je immers niet veel nadenken, alleen maar trappen en al de rest kan je loslaten.

Fietsen is milieuvriendelijk. Zorg voor het milieu blijft een heel actueel thema. Ook binnen de kerk bestaat er de beweging ‘Eco-kerk’, waar  men nadenkt hoe ook de kerk zijn steentje kan bijdragen aan een milieuvriendelijke wereld. We denken dat de fiets daar zeker zijn plaats heeft : geen uitstoot, geen brandstofverbruik, geen eindeloze files …

Geen nadelen? Natuurlijk is ook bij fietsen niet alles rozengeur en maneschijn. Met ons Belgisch klimaat ben je regelmatig wel eens nat. Af en toe is er ook wel wat tegenwind en ook een platte band is niet uitgesloten. Bovendien is het ook niet altijd mogelijk om alles met de fiets te doen. Soms is de tijd tussen twee activiteiten zo kort dat je niet  anders kan dan de wagen te nemen (met het risico in de file te staan).

Tot slot. Ondanks de bovenvermelde nadelen, denken we dat  de fiets ons heel wat voordelen biedt in ons pastoraal werk. We hopen nog vele jaren langs de wegen van onze Gabriëlparochie te mogen fietsen en we nodigen jullie van harte uit om ook af en toe de wagen thuis te laten en de fiets te nemen. Je zal ondervinden hoe deugddoend en ontspannend  dit kan zijn!

Diaken Paul en deken Yvan.

Zoeken

Dekenaal nieuws