Wereldvluchtelingendag
Naar aanleiding van de Wereldvluchtingendag op 20 juni, gingen we op bezoek bij Hilde Verhoeven. Zij is lid van de werkgroep Vluchtelingen in Wetteren. U leest hier haar getuigenis

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Vluchteling'. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking.

Het laatste rapport van het VN-commissariaat voor de vluchtelingen telde bijna 80 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, dat is 1% van de wereldbevolking – een triest record. 68% van die mensen is afkomstig uit slechts 5 landen: Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in een andere regio van het eigen land of in een buurland, zelf vaak ook een ontwikkelingsland, waar ze te kampen hebben met voedselonzekerheid en ondervoeding. Want neen, ze komen echt niet allemaal naar Europa. Turkije vangt de meeste vluchtelingen op, gevolgd door Colombia, Pakistan, Oeganda en Duitsland.

Mensen die toch bescherming zoeken in België, verblijven tijdens de asielprocedure in een opvangplaats van Fedasil. Ze hebben recht op wat bekend staat als ‘bed, bad, brood’ en begeleiding (sociaal, medisch en juridisch).

Het is bang afwachten of hun aanvraag zal goedgekeurd worden. Om zeker te zijn dat iemand de waarheid vertelt, worden veel details gevraagd. Voor veel vluchtelingen is dat een pijnlijke en stresserende ervaring. Sommigen zijn lang onderweg geweest en hebben de meest gruwelijke dingen meegemaakt, op hun tocht of in hun thuisland. Zeggen dat er oorlog is in je thuisland, is niet voldoende. Je moet kunnen bewijzen dat je persoonlijk bedreigd of vervolgd werd.

Wie aanvaard wordt als vluchteling, krijgt “papieren” en kan een nieuw leven opbouwen. Taallessen en een inburgeringscursus zijn een eerste stap; de arbeidsmarkt volgt algauw, al werken veel ex-vluchtelingen onder hun niveau, wat jammer is, want ze hebben ook kennis en ervaring  opgedaan die ze willen inzetten op de arbeidsmarkt.

Wie niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten. Wie met onrealistische verwachtingen naar hier is gekomen, doet dat vaak ook. Voor veel mensen is terugkeren echt geen optie. Zij belanden dan in de illegaliteit en moeten zonder papieren zien te overleven. Zij hebben geen recht meer op opvang, OCMW-steun, kindergeld, leefloon, niets… Zij moeten overleven door middel van onzeker en slecht betaald werk, steun van familie of vrienden, of met de hulp van vrijwilligersorganisaties, zoals de Vluchtelingenwerkgroep in Wetteren.

Onze VZW stelt zich tot doel om initiatieven te nemen die bijdragen tot het verlenen van bescherming, het bevorderen van participatie en emancipatie en het bijdragen aan een toekomstperspectief voor de vluchtelingen.
We zijn ervan overtuigd zijn dat elke persoon recht heeft op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid.

Wij proberen in de mate van het mogelijke de Wetterse vluchtelingen te ondersteunen op moreel en praktisch vlak. We zijn een luisterend oor zijn, betuigen ons medeleven en sympathie . We helpen ook bij het invullen van papieren of het ontcijferen van rekeningen. We zijn ook soms aanwezig bij contacten met de school van de kinderen en helpen zoeken naar een gepaste woning,…

Wij geven (in beperkte mate) renteloze leningen aan gezinnen die het niet redden op het einde van de maand. Dit om te vermijden dat ze op straat belanden omdat ze hun huurgeld niet bijeen krijgen of dat water of elektriciteit wordt afgesloten.

Een andere doelstelling van de Werkgroep is het sensibiliseren van onze medeburgers om de toenemende xenofobie tegen te gaan. Want onbekend is onbemind.

We laten ons hierbij inspireren door het evangelie: “Wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen? Waarop Jezus antwoordt: “Al wat gij gedaan hebt voor de minsten van de mijnen, hebt gij voor Mij gedaan.”

(Hilde Verhoeven, Vluchtelingenwerkgroep Wetteren)

De Vluchtelingenwerkgroep vzw werkt vanuit @Tivoli, het sociaal ontmoetingspunt gevestigd in de vroegere Christus Koningkerk (Oude Aardeweg 39A, Wetteren)

Wie onze werking wil steunen, kan steeds een gift doen op BE76 9799 7870 0295. Voor elke bijdrage, groot of klein, danken wij u oprecht.

Zoeken