Aanstelling acoliet
Hylco Meirlaen, stagiaire in onze parochie, is op weg naar het priesterschap.

Hij schrijft:

‘Tot voor het Tweede Vaticaans Concilie kregen de verschillende priesterkandidaten lagere wijdingen toegediend op hun weg naar het priesterschap. Het waren allemaal, voor die tijd, belangrijke stappen. Elke lagere wijding was een stap dichter bij de diaken- en priesterwijding. Het kan gezien worden als een bemoediging in het jarenlange traject van de kandidaat.

Tegenwoordig zijn de lagere wijdingen omgezet in aanstellingen. In de zeven jaar dat ik seminarist ben werd ik na twee jaar aanvaard als kandidaat voor de priesterwijding. Nadien kreeg ik een aanstelling als lector. Op donderdag 7 maart werd ik, na een heel traject, aangesteld tot acoliet door bisschop Lode Van Hecke in de kapel van het Johannes XXIII-seminarie. Het acolitaat is de laatste stap voor de diakenwijding. Deze stap wil dat de kandidaat zich ervan bewust is dat hij leeft vanuit de Eucharistie. Het is de bron van waaruit hij de kracht put om in dienst te kunnen staan van God en de gemeenschap’.