aswoensdag
Op aswoensdag, 22 februari, zetten we de veertigdagentijd in met een parochiale gebedsviering in de Sint-Gertrudiskerk om 19.30 uur.

Op Aswoensdag, de eerste dag van de vasten, krijgen christenen in de kerk een askruisje op hun voorhoofd. Die as is wat overblijft van het vuur dat de priester of de koster heeft gemaakt van de palmtakjes van het vorige jaar. Zo'n kruisje van as doet christenen er niet alleen aan herinneren dat ze sterfelijk zijn, dat er ooit een einde komt aan hun leven, maar ook dat ze vaak zondig zijn: tekortkomen tegenover hun medemens en tegenover God.

Met Broederlijk Delen willen wij werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat mogelijk. Als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, is dat genoeg om het 100% anders te doen. In Afrika, Latijns-Amerika en hier bij ons gaan veel mensen die weg al en zijn volop actief in de 25%-revolutie.

Ook wij die hier samenkomen in gemeenschap om te luisteren naar Gods woord, het brood te breken en het leven te delen, zijn reeds deel van die 25%.Daarom draaien we het symbool dat hier vooraan staat: gedaan met hebben en houden, we maken van het procentteken een deelteken.

Dit willen wij gedurende de campagne en de vasten ook doen in de Gabriëlparochie. 
Op Aswoensdag start Broederlijk Delen haar campagne in solidariteit met alle partners in het Zuiden en in het bijzonder met de partners in Rwanda, Burkina Faso en Guatemala. Lut Van Damme was vorig jaar in Guatamala en bezocht enkele partners van Broederlijk Delen. Zij brengt ons haar verhaal. 

Praktisch

Op aswoensdag, 22 februari, zetten we de veertigdagentijd in met een parochiale gebedsviering in de Sint-Gertrudiskerk om 19.30 uur. Wanneer je nog verdorde palmtakjes hebt, breng ze mee voor verbranding.

Na de viering vertelt Lut Van Damme (zij woont in Balegem) over haar ervaring na een inleefreis vorig jaar naar Guatemala.

Zoeken

Dekenaal nieuws