Bisschop Lode
Zoals je de voorbije weken kon lezen, kwam bisschop Lode zaterdag 8 mei naar Wetteren

In de voormiddag ontving hij in de dekenij de naaste medewerkers uit het dekenaat: de diakens en de leden van de dekenale ploeg. Tegen 14.00u ging hij naar onze dekenale St. Gertrudiskerk, waar iedereen die het wilde hem vrij kon komen begroeten. Heel wat mensen gingen op deze uitnodiging in. En aangezien zijn tijd beperkt was, kon hij jammer genoeg niet iedereen ontvangen. Wie wel bij hem terecht kon, ervaarde onze bisschop als een joviaal man, die heel luisterbereid en warmmenselijk overkwam.

Na zijn “consultatie” in de dekenale kerk werd hij door één van onze parochianen getrakteerd op een Orval op één van de terrassen op de markt, die uitgerekend op deze dag mochten openen.

We danken onze bisschop voor zijn  komst naar Wetteren. Van zodra de corona voorbij is, plant hij nog een uitgebreid bezoek aan ons dekenaat. Weer iets om naar uit te kijken!

Zoeken