vormsel Laarne
Het is reeds vele jaren de gewoonte dat er, in normale omstandigheden, het derde weekend na Pasen wordt gevormd in de parochies van het dekenaat Wetteren.

Voor dit jaar zou dit betekenen dat we volgend weekend, 24-25 april, onze bisschop Lode of één van zijn afgevaardigden zouden mogen begroeten in één van onze kerken om het vormsel toe te dienen aan zo’n 170 meisjes en jongens van onze Gabriëlparochie.
We schrijven wel “zou”, want ondertussen weten we beter: net als vorige jaar is het vormsel uitgesteld naar latere datum omwille van corona. Toch willen we, enkele dagen voor het oorspronkelijke vormselweekend, ons even tot onze toekomstige vormelingen en hun ouders richten, en we doen dit bij wijze van deze brief: 

 

Beste kandidaat-vormelingen en ouders, 

24 of 25 april 2021 zou voor jullie en de familie, maar ook voor onze parochiegemeenschap, een bijzondere dag geweest zijn: in normale omstandigheden werden jullie dan immers gevormd in één van onze kerken van de Gabriëlparochie ( Kalken, Laarne, Massemen of Wetteren).     

Corona heeft er echter anders over beslist: de huidige maatregelen laten het niet toe dat we met meer dan 15 mensen in een kerk samenkomen. Daarom hebben de Belgische bisschoppen reeds enige tijd geleden laten weten dat de vormselvieringen uitgesteld worden naar het najaar. Voor onze parochie ligt de datum nu vast op 18 en 19 september. Hopelijk mogen we tegen dan met genoeg mensen samenkomen om er een aangename, deugddoende en warme vormselviering van te maken. En hopelijk kunnen we op voorhand elkaar nog enkele malen ontmoeten, want ook dat  is  haast nog niet mogelijk geweest. Ook al hebben de catechisten getracht jullie op alternatieve wijzen te ontmoeten en te bereiken, we beseffen heel goed dat de voorbereiding op het vormsel niet is kunnen zijn zoals we allemaal gewenst of gewild hebben.

Samen met jullie hopen we dat alles goed komt. In afwachting daarvan vonden we het toch belangrijk om nu aan  jullie te laten weten dat we jullie niet vergeten zijn, en dat we jullie dit weekend, waarop jullie normaal zouden gevormd worden,  extra meedragen in ons hart en in ons gebed. Wij vragen ook aan onze parochianen om dit weekend eens extra aan jullie te denken.  We wensen jullie alvast het allerbeste, en hopelijk zien we elkaar weldra weer.

Deken Yvan en alle vormselcatechisten van de Gabriëlparochie

Zoeken