Missiefeest 2023
“Duizend maal dank” dat is wat wij minstens kunnen zeggen nu de rekening van het missiefeest van zondag 20 augustus 2023 werd afgesloten

Jullie reageerden massaal op onze uitnodiging tot dit parochiaal feest: 312 eters, 50 afhaalmaaltijden en een resem giften. Aldus noteerden we een batig saldo van 8.700 €. Opnieuw konden we ervaren dat het werk van onze missionarissen niet is vergeten en er blijft toe doen.

We konden ons engagement voor de vier gesponsorde projecten nakomen:

- Réjette De Winter: noodhulp aan de modale Congolees in Kinshasa.

- Zuster Erna De Wulf: ondersteuning van HIV-kinderen in Rwanda, Ndere.

- Wijlen Broeder Leon Backx: bijdrage aan de verdere uitbouw van de waterhuishouding in de door hem gestichte middelbare      school in Rwanda, Byimana.

- Wijlen pater Jozef De Corte: bijdrage aan de vzw Aketi die het werk van pater De Corte verder zet in Congo, regio Aketi.

Onze dank gaat ook uit aan het gemengd koor Cantiamo en Abadabukileyo die de viering in de kerk van Kalken en Wetteren op zaterdag 19 en zondag 20 augustus, onder leiding van Reinout Bracke, opluisterde met bijzonder veel enthousiasme, overtuiging en ontroering. Onze zelfde waardering gaat ook uit naar de Congolese zuster Marie Jeanne, Zuster van Liefde JM, die in de viering van Massemen op zondag 20 augustus , de offerande met zang en dans het nodige cachet gaf. Wij danken ook de vzw Aketi voor hun pakkende en actuele homilie tijdens de vieringen. Tenslotte danken wij ook al onze vrijwillige medewerkers zonder wie het missiefeest onmogelijk was.

De missionarissen en zij die hun werk onvermoeibaar blijven verder zetten om de levensomstandigheden van de mensen ter plaatse te verbeteren, danken u alweer voor uw terugkerende milde steun.

U hebt door uw medewerking aan het missiefeest weer eens uw warm hart getoond voor anderen ver weg. Wij wensen u het allerbeste toe. Nogmaals dank en wij hopen u op het missiefeest van volgend jaar, medio augustus 2024, terug te mogen verwelkomen. Tegen die tijd hoort u ongetwijfeld nog van ons.

Namens de Werkgroep Missieanimatie Wetteren en de missionarissen,

Noël Backx, voorzitter.

Zoeken