Julien Van Renterghem
Op zaterdag 3 juli werd Julien Van Renterghem 75 jaar.
In naam van deken Yvan, de parochieploeg en gans de parochiegemeenschap wensen we hem van harte proficiat en danken wij hem voor zijn medewerking in de parochie.

Zoeken

Dekenaal nieuws