Machariusommegang 2022
Geen Sinksenkermis in Laarne zonder de processie! Maandagmorgen 6 juni werd geen regen voorspeld. Eindelijk, na twee lange coronajaren, kon de processie uitgaan.

Het thema ‘Leven vanuit de doop’, waar het voorbije werkjaar al veel aandacht aan besteed is in onze Gabriëlparochie, was de rode draad door de processie. De ommegang was een mooie afsluiter van het eerste werkjaar rond de doopcatechese. Bisschop Lode keek er naar uit om samen op weg te gaan (visietekst pastoraal project bisdom Gent)

Processie is samen op weg gaan in ontmoeting met elkaar en met de omgeving. Langs akkers met jonge vruchten bewoog de ommegang zich van kapel naar kapel.

Aan iedere kapel werd het thema ‘Leven vanuit de doop’ bekeken vanuit een ander gezichtspunt met een evangelie, een passende beschouwing, voorbeden en liederen.

Aan de kapel van Onze Lieve Vrouw in de Molenstraat werd ‘Door het water van de moederschoot – Iemand worden’, belicht.  Ingetogen en met respect van de omstaanders schreden we verder naar de St.- Machariuskapel in de Termstraat waar ‘Door het water van de Rietzee - Een mens worden’ centraal stond. Na de tekst, voorbeden en gezang, die dankzij het vernieuwde type geluidsinstallatie goed hoorbaar waren, zette de menigte zich verder richting kapel van St.- Antonius – Termstraat waar de teksten gingen over ‘Door het water van de Jordaan – Het geliefde kind van God worden’.

De leden van de St.-Antoniusgilde van Wetteren Ten Ede danken we van harte voor hun deelname aan deze processie. Op de tonen van de harmonie De Sicambers gingen we op weg naar de boomkapel van Onze Lieve Vrouw, Maria, Moeder van de Kerk. Ook alle Mariadragers willen we heel hartelijk danken voor hun medewerking. Zonder hen zou het Mariabeeld niet aanwezig geweest zijn.

Op de tonen van het Marialied: Liefde gaf u duizend namen, gebracht door leden en sympatisanten van het Gaudeamuskoor, zette men de weg verder richting de St.-Machariuskapel – Mellestraat: Door het water van ons doopsel- Een keuze. De tocht werd verdergezet naar de erekoer op het kasteel waar velen ons opwachtten en het laatste stuk aan bod kwam: ‘Door het water van weer en ontij van elke dag, hoe kan het nu verder?’

Ook de kinderen van de derde kleuterklassen van de Vrije Basisschool Laarne waren present. Hun lied en dans deed veel deugd. Onderweg sloten heel wat mensen aan. De groep groeide gestaag van 130 naar 250 personen. Aan de kerk gingen de processiegangers onder klokkengelui, daar zorgde Walter voor, de kerk binnen voor het slotmoment.

Het was een geslaagde editie en dit door de samenwerking van klein en groot. Sommigen hadden een kleine taak andere een grotere verantwoordelijkheid. Ook dat is processie!

Wie graag wil meewerken aan een volgende editie kan contact opnemen met Jan Dewitte 0473 52 27 59 of dewitte.jan@telenet.be.  Achteraan in de kerk zijn er nog boekjes van de processie te krijgen. Neem er gerust één mee.

Jan Dewitte

Zoeken

Dekenaal nieuws