De regenwaterciternes op de school van zuster Erna
De werkgroep missieanimatie steunt dit jaar drie projecten, één in Congo en twee in Rwanda. Hier volgt een korte duiding over de projecten in Rwanda.

Regenwaterinstallatie en handwasbekken in de lagere school “Mère Placide” nabij Kigali

In deze school met 375 leerlingen is zuster Erna De Wulf, verbonden aan de Zusters van Liefde JM in Mariagaard te Wetteren, directrice. Het is een privéschool die daarom niet kan rekenen op staatssteun. 
Zuster Erna vraagt hulp bij het op punt stellen van de waterhuishouding van de school. Dit project bestaat in het gericht gebruik van opgevangen regenwater en de bouw van een handwasbekken.

Momenteel is de school voor het grootste deel afhankelijk van het openbare waternet. Nochtans vangt de school ook in 4 citernes, van elk 10.000 liter, het regenwater op via de daken van de schoolgebouwen. Deze citernes zijn echter niet met elkaar verbonden, noch zijn zij rechtstreeks aangesloten op het interne waternet van de gebouwen. Het gevolg is dat het regenwater niet voldoende kan worden gebruikt: de citernes blijven vaak tot de nok gevuld en lopen bij regenbuien over. Bovendien sijpelt het water in de bodem of loopt het af via het heuvelachtig terrein. Dit beschadigt de schoolomheining, het sportterrein en erodeert de groentetuinen van de aanpalende buren. Insijpelend water kan bovendien leiden tot grondverzakkingen wat de stabiliteit van de schoolinfrastructuur kan aantasten. Aanpassingen aan het systeem en zinvol inzetten van het regenwater zijn dus noodzakelijk.

De Rwandese overheid legt bovendien strengere voorwaarden op wat de waterhuishouding betreft. Zo wilde zij recent als voorwaarde bij de heropening van de school (na een lange periode van sluiting als gevolg van Covid-19) een handwasbekken-met-voetpomp bij de ingang van de school. Handen wassen is ook in Rwanda één van de basisregels om Covid-19 te voorkomen. Dit handwasbekken is ondertussen gebouwd en voorgefinancierd, maar de middelen om dit terug te betalen ontbreken.

Constructie van een waterzuiveringssysteem in de middelbare school “Ecole des Sciences” in Bymana

Deze op wetenschappen georiënteerde school met 800 leerlingen, werd midden vorige eeuw opgericht en steeds verder uitgebouwd door Leon Backx, Wetteraar en broeder Marist. Hij was er directeur tot 2001, bijna tot aan zijn overlijden. Voor zijn werk in Rwanda werd hij rond de eeuwwisseling gehuldigd als verdienstelijk Wetteraar. Na zijn overlijden is de band tussen de school en onze Gabriëlparochie altijd gebleven.

Ook de “Ecole des Sciences” is een privéschool en moet zichzelf dus bedruipen. Recent werd de school getroffen door een corona-uitbraak, waarbij tientallen leerlingen en leerkrachten werden besmet.

Deze school vraagt eveneens hulp bij de verdere uitbouw van hun waterhuishouding. Concreet vraagt de huidige Rwandese directeur, eveneens broeder Marist, steun voor de aankoop van waterzuiveringssysteem met een opslagtank. Het blijft in de regio Bymana immers moeilijk om voldoende gezuiverd drinkwater te voorzien voor de 800 leerlingen. Het openbaar waternet is niet betrouwbaar, en voor menselijke consumptie moet het water telkens gezuiverd worden. De nu gebruikte kleinere zuiveringsinstallatie is ontoereikend. Dit probleem stelt zich zeker in coronatijd en is vooral acuut bij grotere vraag naar drinkbaar water, bv. na de dagelijkse sportactiviteiten van de leerlingen.

Namens de missionarissen en de werkgroep Missieanimatie Wetteren.

Zoeken