Wie kan/mag de ziekenzalving ontvangen?

 

Er bestaan toch nog altijd een aantal misverstanden rond dit sacrament. We sommen heel even enkele veelgestelde vragen op:

 

Ziekenzalving ontvang je toch als je gaat sterven?

Dit is een verouderde, en absoluut verkeerde, opvatting.

In vroeger tijden noemde men dit sacrament: het H. Oliesel, dat op het laatste ogenblik, wanneer alle hoop was opgegeven, werd toegediend. Vandaar zoveel angst en paniek rond dit sacrament terwijl er juist verlichting en troost zou moeten vanuit gaan. Er wordt nadrukkelijk gebeden om Gods Heilige Geest, opdat men beter zou worden, kracht mag ontvangen, moed en doorzettingsvermogen, herstel naar lichaam en geest.

 

Wie mag de ziekenzalving ontvangen?

Als iemand zwaar ziek wordt, of door ouderdom verzwakt is maar ook bij een levensbedreigende medische behandeling of ernstige heelkundige ingreep, kan men de ziekenzalving ontvangen. De ziekenzalving is er om deze mensen te sterken en op te beuren.

Het is dus verkeerd te lang te willen wachten om dit sacrament aan te reiken. Wel dienen de betrokkenen er zelf om te vragen.

Buiten een dringende noodsituatie wordt de ziekenzalving gegeven in het kader van een gebedsdienst of een eucharistie.

 

Word je beter van de ziekenzalving?

In de zalving en de sacramentele woorden zegt God de zieke bijstand toe. Hij zal de zieke heil brengen. ’Heil’ is een woord met veel betekenissen. Soms zal de zieke zich beter voelen. Lichaam en geest vormen een hechte eenheid. Hij zal rustiger zijn. Hij is immers door de zalving met God en met medemensen verbonden. Nabijheid en hoop kunnen veel.

 

Wat doe ik als ik ziekenzalving wil ontvangen?

De ziekenzalving kan aan huis of in de kliniek gebeuren (op aanvraag bij de parochiepriester of bij de pastorale dienst), ofwel tijdens een gemeenschappelijke viering, bijvoorbeeld tijdens een bedevaart in Lourdes of Banneux, of bij een jaarlijkse gelegenheid zoals op Nationale Ziekendag of een bijzondere viering in een rusthuis.

 

Hoe verloopt de ziekenzalving?

Er wordt gezamenlijk gebeden en twee bijzondere tekenen worden gesteld: de handoplegging en de zalving met H. Olie.

 

Mag men meer dan éénmaal de ziekenzalving ontvangen?

De ziekenzalving mag herhaald worden.

 

Wat als de zieke reeds overleden is?

De sacramenten zijn er voor de levenden. Wanneer de priester, diaken of een pastoraal werker of werkster bij iemand wordt geroepen die reeds overleden is, zal er gebeden worden dat God de overledene barmhartig wil opnemen in zijn Rijk.

Zoeken