Gebedsblaadje 5de zondag in de Paastijd ( 2 mei 2021)
Gods liefde door Christus groeit en bloeit als een wijnstok die vrucht draagt.
De vertakkingen van de wijnstok staan vandaag centraal.

In het licht van de paastijd is het goed om opnieuw te beseffen hoezeer wij aan Jezus Christus gehecht zijn en daarin ook verbonden met elkaar. 

Mogen wij ons hiervoor openen opdat de liefde van God uitstroomt in onze wereld.

 

 

Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier.

Gij zijt de ranken, dus blijft in mij, ik blijf in u,

dan vindt Hij vruchten hier.

Zingt voor de Vader de wijngaardenier;

dus blijft in mij, ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier.

 

GEBEDSBLAADJE

 

Zoeken