Nieuws

U bent hier

Even aankloppen bij O.-L.-Vrouw van Troost

Het is ondertussen de 24 ste jaargang dat eind juli de wijk ’t Zand en Meerskant, hun overledenen herdenken tijdens een gebedsviering aan de kapel van O .L. Vrouw van Troost, beter gekend als het klopperskapelleke. Het landelijk gelegen wegkapelletje, bij de kruising Lagen Heirweg en Meersstraat is een van de meest gekende en sfeervolle kapelletjes van Laarne. Ondanks een hardnekkige wind...
Lees meer »

Wetteren viert zijn missionarissen

In de voorbije honderd jaar vertrokken tientallen Wetteraars als missionaris naar het buitenland, waar ze zich, vanuit hun christelijk geloof, inzetten in onderwijs, ziekenzorg, vorming of de zorg voor lokale geloofsgemeenschappen. Elk jaar opnieuw wil de werkgroep Missieanimatie deze mensen, en al het goede dat zij teweeg brachten, in de schijnwerper plaatsen. Dat gebeurt tijdens het missiefeest...
Lees meer »

Vormseltraject 2017-2018

We ontvingen reeds 68 inschrijvingen voor het vormseltraject dat start in september 2017. Het wordt ofwel een klein(er) jaar, ofwel een trager... Kinderen geboren in 2006* kunnen binnen onze parochie Laarne-Wetteren aansluiten in de vormselplek van hun keuze: Kalken, Laarne, Massemen of Wetteren (centrum). De catechese verloopt op deze vier plekken grotendeels gelijk(w)aardig, zij het met lokale...
Lees meer »

Groeten uit Spanje

Onze oproep van vorige week viel niet in dovemansoren. We kregen mooie foto's toegestuurd van een 'medeparochiaan' die met een collega op citytrip ging naar Madrid, en ook Salamanca aandeed. Aan kerken geen gebrek in het katholieke Spanje. Maar er valt natuurlijk nog heel wat meer te beleven.....
Lees meer »

Gezocht: God op vakantie

Er zit alsmaar mooier weer aan te komen, vertellen Frank en Sabine ons. We voelen ons dan ook in perfecte vakantiestemming. En onze site gaat daarom eventjes in zomer-modus. Wat niet wil zeggen dat we de boeken (helemaal) toe doen... Neen, we zijn op zoek naar een zomerse insteek. Doet u tijdens uw vakantie/reis wel eens iets religieus? Gebeurt het dat u een kerk of tempel binnenloopt om even op...
Lees meer »

Eindelijk... vakantie!

Het weer zit wat tegen, maar we vermoeden dat onze jongeren gewoon blij zijn dat die magische 1 juli is bereikt. We publiceren hier graag nog enkele foto's van de voorbije schoolvieringen: in Laarne, Kalken en Overbeke. We wensen iedereen van harte een deugddoende vakantie toe...
Lees meer »

De parochiezaal: Vlaams erfgoed bij uitstek

Lieven Boeve noemde onlangs de internaten het ‘best bewaarde geheim van het katholiek onderwijs.’ Het best bewaarde geheim van de katholieke parochies is ongetwijfeld hun parochiezalen. Het uitbaten van een parochiezaal is immers een dienst die veel verder reikt dan de eigen katholieke gemeenschap, en een waardevol alternatief biedt wanneer we geconfronteerd worden met een wildgroei...
Lees meer »

Scholen zeggen dank bij het einde van het schooljaar

Nogal wat van onze Vrije Basisscholen houden er aan het schooljaar af te sluiten met een eucharistieviering. Soms gebeurt dat in de kerk, soms in de school zelf. Deken Yvan is steeds bereid dergelijke vieringen voor te gaan. Het is immers een mooie gelegenheid om de band tussen de school en de parochie aan te halen. De vieringen vinden plaats als volgt: donderdag 22 juni: VBS Sint-Macharius, in...
Lees meer »

Laatste gebedsdienst

Donderdag 29 juni, Hoogfeest van Petrus en Paulus, heeft de (voorlopig) laatste gebedsdienst op de marktdag plaats in de dekenale kerk van Wetteren. Onze gebedsleiders nemen even verdiende rust. Ze staan opnieuw klaar om voor te gaan in het wekelijks gebedsmoment vanaf donderdag 17 augustus. (Op de foto: drie van onze vier wekelijkse gebedsleiders: Marc Gybels, Rita Cools en Marc Poppe. De vierde...
Lees meer »

Kerkfabrieken opnieuw voltallig

In januari meldden we u dat de kerkraden (het bestuur van de kerkfabrieken) hun kleine helft moesten verkiezen. Daardoor waren in alle 10 kerkraden van onze parochie Laarne-Wetteren twee vacatures te begeven. In de meeste gevallen waren het de ontslagnemende leden die zich opnieuw kandidaat stelden, en dus ook opnieuw verkozen werden. In Wetteren en Kalken meldden zich ook nieuwe kandidaten aan:...
Lees meer »

Pagina's